Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Johannes
< Yohannes < Yohanes
Weldeyohannes
Kifleyohannes

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Johannes, -es(s)en, -esson, Johans(s)en, -s(s)on, Johannsen, Joanes, Joannès, Joanes(se), Yohannes, Jeunesse:  Patr; HN Johannes. 1280 Johannes de Aken, Ip. (BEELE).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: