Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wijkmans
< Wijckmans < Wijckman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Wyckman(s), Wijckman(s), Wykmans, Wijkman, Wey(c)kmans, Weikmans, Weickman(s), -mann, Weijckmans:  Patr. Germ. VN wîg-man "strijd-man". 11e e. Wicmannus, Gent (GN); 1326 Jacop Wikeman, Ip. (BEELE); 1556 Hans Wijckmans, Puurs (AP); 1596 Cornelis Wychmans = 1605 Corneles Wyckmans; 1621 Elizabeth Wychmans = 1627 Elisabetha Wyckmans, Schelle (MAR.). Zie Wichman(s).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: