Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wolters < Wouters
Walters
Wolterink
Wolter
Wolthers

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De Wouters/Wolters-geografie komt overeen met de isoglosse koud-kold [J. Stroop, 'Namen, appellatieven en fonologie', in: Taal en Tongval 45 (1993), nr 1, p 20-25].
• Henric Wolterssoen, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• Geert Wolters, Leeuwarden 1531 (Keimpema Espel) [Fontes Leovardienses, p 68].
• Tonnis Wolters te Harreveld, gemeente Lichtenvoorde, 1614-24 [Thielen-1966, bijlage 2, p 218].
• Leendert Wolters, huw. 1658 te Vaassen [Nieuwe boeken, in: Med. CBG 37 (1983), nr 4, p 10].
• Jan Wolters, op Wolters te Erm, Sleen 1709 [Geert Hovenkamp, 'Een bewonersoverzicht van Sleen in 1709', in: DGJ 18 (2011), p 111].
• Reinier Wolters, huw. Zwolle 1717 [H.J. Wolters, Een geslacht Wolters, Maarssen 1982; vgl. Med. CBG 36 (1982), nr 3, p 11].
• Marcus Wolters (Balgoij 1743-1795); zoon van Wolterus Francissen, geb. Balgoij 1708; zoon van Franciscus Wolters [R. Croes, 'Kwartierstaat L.F. van Haren', in: Tweestromenland (1995), nr 83, p 24].
• Erve Wolters, Kiezelweg 17 te Oud-Lutten (foto). Erve in 1601 in gebruik bij Wolter Engbers aan wie het zijn benaming te danken zal hebben. In 1653 bewoond door Reiner Wolters [H. van Biessum, De markte Lutten door de eeuwen heen, Wezep 1996, p 139].
• De Groningse familie Walters stamt af van Hindrik Walters, huw. Beerta 1715. Een aantal familieleden draagt de naam Wolters [W. Walters, Het geslacht Walters uit Oost-Groningen, Zoetermeer 1997; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 1, p 15].
• Derk-Jan Wolters (ca. 1755-1807) vertrok vanuit Steenderen in de Achterhoek naar het noordoosten van Friesland (Driesum, Dantumawoude), waar hij een uitgebreid nageslacht kreeg [Y. Houkes-Winter, Friesche Wolters - Geldersch bloed, Assen 1997; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 2, p 47].
• Jan Wolters (Leuth 1790-1872); zoon van Antonius Wolters, ovl. Leuth 1795 [Jan de Mond e.a., 'Jan wolters en Mien Wennekers. Keuterboeren op de Biesselt', in: Rond de Grenssteen (2001), nr 59, p 1-6].
• Derk Wolters, huw. Ulft 1778 [B.J.M. Wolters, Wolters uijt Ulft, voorvaders en voormoeders, Beek/Ubbergen 2003; vgl. Gelders Erfgoed (2004), nr 2, p 23].
• Wolter Wolters liet zich in 1811 met deze naam in Anderen, gemeente Anloo, registreren [Anderen-1998, p 170].
• Wolters staat anno 1995 op 89 in Emsland, Niedersachsen [Spiekermann-2005, p 118].
• Wouters, (de); (de) Wauters, Woutters, Wouterse(n), Woucters, Waters, Watter(s), Wolter(s), Woters, Walther, Walter(s), Valter(s), Welter(s), Welther, Woltjer, Woitter, W(e)yters, W(e)ijters, Vouters, Waulter, Waultre, Wouterszone, Uyter, Uters, Uytters, Uyttré:  Patr. Germ. VN wald-hari "heerser-leger": Waldhar, Walthari (Fm.), Walterus, Woutra (GN). 1340 Jan Welter, Tn. (C.BAERT); 1373 Hannin Wouters, Ip. (BEELE); 1382 Willem Wouters wijf, Tielt (DEBR. 1970); 1454 Walter vander Heyden = 1456 Wouter..., Ht. (ROEL. 1951); 1635 Walterus Welterssen, Schelle (MAR.).  [WFB2]
• Wolters, Wolders: Patr. Germ. VN wald-hari `heerser-leger': Waldhari, Walthari (Fm.). 1449 Henric Wolterssoen, Zwolle (DM). Zie ook Wouters.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
https://www.kartezumnamen.eu/index.php?sur=wolters&s=Suchen