Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lok
< Witlox < Witloks
Withaar
Witteloostuijn, van (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Frans Goris, 'Guilielmus Witlockx (Moergestel 1669-Antwerpen 1733): van Moergestelse weesjongen tot vermaarde "clock en beyaert gieter t'Antwerpen"', in: De Kleine Meijerij 68 (2017), nr 2, p 45-75].
• Josephus Witlox (Helvoirt 1807-Nuland 1882), tolgaarder, herbergier; zoon van Antonie Witlox [Sjef van Helvoirt, 'Ties en Marie Maas-Witlox', in: Spoorzoeker Nuwelant 20 (2007), nr 2, p 4-23, kwartierstaat p 22-23].
• Willoc, -o(c)x, -ocq, -oque, -iocq, -ax, Wil(l)ock(x), Wielockx, Wijlock(e), Wylock(e), -oeck, Wijloeck, Witlox:  Patr. Vleivorm op -ok van VN Willem (LIND.; TAV. 1950, 53). 1270 Willoci convicini, Ktr. (DEBR. 1980); 1341 Alart Willoke; 1349 Jakemon Willoke, Dk. (TdT).  [WFB2]
• Witlox:  1. BN naar de witte lokken. Vgl. D. Weisslock. 1393 Gheeraerde Witteloc, Dend. (OSD). — 2. Reïnterpretatie van Willockx.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: