Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lok
< Witlox < Witloks
Withaar
Witteloostuijn, van (y)

verklaring:
Is er een verband met witlook = vogelmelk, veldajuin? Of een bijnaam voor iemand met witte haarlokken?

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Witlox', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
lichaam en kleding adresnaam metonymische beroepsnaam

specifieke componenten:

s