Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Withaar bijgenaamd de Jong

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de samengestelde familienaam Withaar bijgenaamd de Jong komt een bijzonder tussenvoegsel voor.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: