Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wilms
< Wilmink < Willemink
Wilming
Willink
Welmink
Wilmerink

varianten en/of samenstellingen:
Welmink, Willemink, Willming, Wilming, Wilmink van Benthem.