Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wilms
< Wilmink < Willemink
Wilming
Willink
Welmink
Wilmerink

verklaring:
De boerderijnaam Wilmink kan op verschillende plaatsen in Oost-Nederland worden aangetroffen, onder andere bij Delden, Lonneker, Enschede en Vorden. Het betreffen erven die in de (vroege) middeleeuwen toebehoorden aan ene Wil(hel)m en de zijnen.
In Duitsland komen de meeste naamdragers Wilmink in Grafschaft Bentheim en Emsland voor. Mogelijk kan men in deze contreien ook een gelijknamige boerderij vinden waaraan de familienaam ontleend is.


kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

ink