Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Welmers
Wilmer
Willemars
Wilmes
< Wilmers

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Wilmar(t), -mars, -maer, -maer(t)s, -mer(s), Willemaert(s), -ma(e)rs, -mart, -maet, -marcq, -marck, Vilmart, Villmer, Filmer, Guillemart, -mard, -ma(e)re, G(u)ilmard, Gilmar(t), Wuilmart:  Patr. Germ. VN wil-mêr "wil-beroemd": Willamar, Willimar(us) (MORLET I). De vormen op -a(e)rt tonen aan dat de naam ook als afl. van Willem opgevat werd. 11e e. Wilmarus (GN); 1253 Willelmus filius Wilmari = 1270 Willelmo Wilmar, Aw. (V.LOON); 1276 Willelmo Wilgemer = 1280 Wilman Wilgemer; 1326 Jan Wilgemeir, Ip. (BEELE); 1351 Willemotte fil Willemar, Luik (RENARD); 1369 Wilhemart le barbir de Verlennes (AVB); 1404 Jean Guillemer, Chauny (MORLET); 1392 Gielys Wilmaer, Aarts. (MAR.); 1454 Wilmar Wilmars, Gierle (MNT 167); 1491 Wilhelmus Willemarch de Lomel, Den Bosch (MUL III).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: