Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Willems < Willemsen
Wilms
Wilhelm
Wullems
Williams

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Dirc Willemsz, Noordwijkerhout 1369 [Spiegel, van der-2013, p 189].
• Diric Willams, ivm. land te Rhenen [Leenmannen Utrecht 1379, p 31].
• Roppertus Wilhelmi, Nijmegen 1484 [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 21].
• Joryss Willemsz, jm. uit Schotland, otr. Alkmaar 6-2-1622; Joris Willemsz, jm. uit Schotland, soldaat onder Col. Henderson, otr. Alkmaar 25-12-1622 [Mac Lean-1976, p 18].
• Abraham Willems, huw. Groede 1720; zoon van Abraham Willemsen, ovl. Groede 1713; zoon van Willem Cornelissen (Decker), ovl. Breskens 1657; nakomeling is Anna Willemsen, ovl. Kapelle 1818 [Sijnesael-1992, p 28, nr 1620].
• Johannes Wilhelmus Pauels Willems, geb. Bergeijk 1720 ['Wapenregister', in: GEM 27 (2019) nr 4, p 24].
• Wilhelmus Willems (Balgoij 1798-Keent 1871); zoon van Mathijs Willems Thijssen (Wijchen 1764-Keent 1830); zoon van Wilhelmus Thijssen (Wijchen 1732-1806); zoon van Mathijs Ariëns [P.J. Francissen, 'Kwartierstaat J. Willems', in: Tweestromenland. Maas en Waals tijdschrift voor streekgeschiedenis (1997), nr 91, p 22].
• Nicolaus Willems, landbouwer, Nieuwstadt 1796, 50 j. [Cleven-2008, p 175].
• Jean Willems (Mheer 1783-'s Gravenvoeren 1866) [Fon Weusten, 'Kwartierstaat Eijssen', in: Heemkundevereniging Schin op Geul (2007), nr 31, p 18-19].
• [W.J.G. Krello, Op zoek naar de voorouders van Joop Belderok en Reina Belderok-Willems. Een terugblik in het verleden van de families Belderok en Willems alsmede de aanverwante families Lagendijk en Van der Neut, Zoetermeer 1997; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 3, p 73].
• Tonnis Willems neemt tot zijnen geslachtsnaam de naam van Willems aan, Roden (1826) [E.R. Krijthe, 'Naamsaanneming. Invoering van de familienamen', in: Tijdschrift Roon 16 (1994), nr 4, p 6-9].
• Deze naam is in België in 1999 nummer 6 op de lijst van de meest voorkomende familienamen ['Meest gehoorde namen in België', in: De Standaardtaal, bijlage van De Standaard 6-3-2001, p 7].
• De familienaam Willems werd in Suriname bij de Emancipatie van 1863 aangenomen op de plantage Alkmaar [Suriname Plantages --- via onderstaande websitelink].
• Willem, -em(m)e, -ème, -ems(e), Wilems, -em(me), Villem, Wuillem, Wellems, Wilhem(s), Wilhelm(s), -helmus, -helmi, -helmy, -helmi(j), -helem, Vilhe(l)m, Willums, Wullems, Willemsoone, -s(s)en(s), Wilemsen, -sse(n), Willms(en), Wilms(s)en, Wilms, Wulms, W(u)ilmus, Vilmus, Willema:  Patr. Germ. VN wil-helm "wil-helm": Willahelm (Fm.), Wil(l)elmus, Willamus, G(u)illelmus (GN). 1307 Willem Hanekin, Ip. (BEELE); 1335 Aechte Willems her Welins dachtre, Ktr. (DEBR. 1971); 1382 Hannin Willems, Rumbeke (DEBR. 1970); 1418 Augustijn Willemssone = A. f. Willems = A. Willems; Ktr. (DEBR. 1958).  [WFB2]
• Willems, Willemse(n), Wullems: Patr. Zoon van Willem, Germ. Vn wil-helm `wil-helm': Willahelm (Fm.), Wil(l)elmus, Willamus, G(u)illelmus (GN). 1329 Jhan Willems sone Oliviers sone ... Willem Oliviers soens land, Hulst; 1381 Pieter Bast Willems, Hontenisse; 1392 Snouch Willems zone, Hulst (DEBR. 1999); 1418 Augustijn Willemssone = A. f. Willems = A. Willems, Kortrijk (DEBR. 1958); 1478 Cornelis Willemsoene, Westdorpe (STEEGERS); 1545 Zacharias Willems, Aardenburg (VAN VOOREN 32).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
https://www.surinameplantages.com/archief/a/alkmaar