Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Willems < Willemsen
Wilms
Wilhelm
Wullems
Williams

verklaring:
De familienaam Willems is een patroniem met een genitief -s (uit Willemszoon) bij vaders voornaam Willem. Willem is een Nederlandse roepnaam bij de doopnaam Wilhelmus en de Germaanse persoonsnaam Wilhelm, een samenstelling van wil = '(sterke) wil' en helm = 'beschermer, bedekker, helm'; de combinatie zou de wens kunnen uitdrukken dat de genaamde tot het uiterste zou gaan om zichzelf en zijn naasten in de strijd te verdedigen.
Willems staat nog net in de top 40 van de Nederlandse familienamen en is daarom na Jansen, Janssen, Peters, Hendriks en Jacobs een van de meest voorkomende patroniemen. Dat geeft aan dat Willem al eeuwenlang een bijzonder populaire voornaam is. Wat te meer spreekt uit een aantal evengoed veel voorkomende varianten, zoals Willemsen, Willemse, Willemen, Wilms, Wullems en Wilmink. Dat Willem/Wilhelm ook elders populariteit genoot, blijkt bovendien uit de hoge frequentie van de Engelse achternaam Williams en de Duitse achternaam Wilhelm in Nederland. De Germaanse persoonsnaam heeft in het Frans de naamvorm Guillaume aangenomen en deze naam heeft in Nederland onder andere de familienamen Giljam, Giliam, Guiljam en Gilijamse opgeleverd.
Willems staat in België overigens op de zesde plaats op de ranglijst van de meest voorkomende familienamen.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Willems', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s