Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wilmink
< Willemink

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [G. Stokreef-Braakman, 'De noabers van Blauwhand in Oolde', in: OTGB 31 (2014), nr 1, p 7-15].

afkortingen en bibliografische notaties: