Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Willebrands
Bakker
< Willebrands Bakker

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Bakker > Willebrands Bakker [Naamswijzigingen KB, 1977].

afkortingen en bibliografische notaties: