Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wieten
< Wijten < Wijte
Wijtten

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Wijten, Wyten, Wyttens, Wieten, Wittens:  Patr. Vleivorm van de Germ. VN Wijt, Wido. Vgl. Wyts. 1398 Catheline Wittins; 1379 Rommout Witins, Pietre Wytins, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Wuyten(s), Wuijten(s), Wuyens, Weuten(s), Waeyt(t)ens, Weyten(s), Weijten(s), Wijt(t)en(s), Wyt(t)en(s), Waltens, Welten(s), Wilten(s):  Patr. Vleivorm van VN Wouter. ±1240 Woytinus, Markegem (SCHMID); 1280 Weitinus Tikere; Joh. Weitin; 1306 Woitins Malruet = 1307 Wautiers Malroit; 1307 Weutin Joie = 1308 Wautier Joie; 1380 Jan Wueytins, Ip. (BEELE); 1392 Weitin Meskike = Woutre Meskijc, Ktr. (DEBR. 1957); 1406 Woyten van Beloingen = Woytkin, Tn.; 1476 Woyten Sraits = 1478 Wouter Sraets, Ht. (ROEL. 1951); 1443 Jan Woyten Wouts zone van der Heze, Kasterlee (LIND.). — Lit.: G.J. BOEKENOOGEN, De mansnaam Wuiten. TNTL 40 (1921), 176-182.  [WFB2]
• Wijten, Wieten: Patr. Vleivorm van de Germ. VN Wijt, Wido. 1379 Rommout Witins, Kortrijk (DEBR. 190); 1675 Wicher Wijthen = Wijtten = Wieten, Den Ham-Meppel (DM). Vgl. ook 1381 Martin Wijtinc, Ossenisse (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: