Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Wijnman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Wijnman(s):  BerN van de wijnhandelaar. 1556 Hans Wijnman, Bern-Aw. (AP).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: