Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bergen, van
< Wijnbergen < Wijnberg (y)
Wijnbergen, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Sweterus de Winburc, denarium de prato (oorkonde Doetinchem 1240); 2 km onder Doetinchem [OGZ IVa].
• Herman van Wijnbergen, Zutphen 1611 = Herman van Wijnbergen, ontfanger-generael der Graefschap en burgemeester van Zutphen, ovl 1625 [Galema-2000, deel 1, p 148].

afkortingen en bibliografische notaties: