Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wijk, van
< Wijker

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Vgl. OLS: wijk-toponiemen en bijnaam Jan de Wijker te Zandvoort ca. 1875, afk. uit Wijk aan Zee.
• Wicke(re), de; Wyckers, Wijckers, Wijker, Weiker, Wey(c)ker, Vickers:  1. BerN van de waarzegger, voorspeller, wichelaar. Vgl. Wicheleer, de Waersegger. 1243 Balduini dicti Wicre, St.-B.-Vijve (DEBR. 1980); 1376 Lammin de Wickere, Ip. (BEELE). — 2. Het lw. kan worden verklaard door reïnterpretatie van het Patr. Zie Wigger(s) 1.  [WFB2]
• Wyckers, Wijckers, Wijker, Wijchers, Weiker, Wey(c)ker, Vickers:  1. Patr. Germ. VN wîg-hari "strijd-leger": Wichari, Wigerus (MORLET I). Vgl. Wicher, Wigger(s). — 2. Zie De Wickere.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: