Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wijk, van
< Wijk < Wiek
Wijkens
Wijkmans
Wijks

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Wicke, Wick(en), Wickens, Wick(e)s, Wieken, Wycke(ns), Wykes, Wix, Wijk, Wyk, Vuijk, Weick, Wich(e):  Patr. Wikke, bakervorm van een Germ. wîg-naam (vgl. Wyckaert, Wyckers): Wicco, Wikko (Fm.), Wîgo (STUDERUS). STARK denkt ook aan ass. < Wilke. 1261 Wike Reviaus, Atrecht (NCJ); -1300 Iohannis Wicke, Ktr. (DEBR. 1980); 1355 Beatrise Lodewijc Wics dochter = 1374 van Beatrisen Wicken; 1352 Joes Wicke, Ktr.; 1526 Wycke vander Strate, Dentergem (DEBR. 1970); 1449 Jan Wijckens, Mb. (A.BAERT).  [WFB2]
• Wijk, van (der); van Wyk, van (der) Wyck, van Wijck, Wijk, Wyk, Vuijk:  PlN Wijk (NB, L, OV), Wijk-bij-Duurstede (U), Wijk-aan-Zee (NH). Of een andere PlN Wijk. 1281 Johanne de Wiich; 1299 Johannis de Wijc, Bg.; 1302 Willems wive van Wijch, Bg. (DF XVIII); ±1300 loet Obrechts van Wic bi Tungren (OGO); 1399 Jan van Wyc, Bg. (SIOEN); 1410 Renerus Wyck = 1414 Reyner van Wyck, Tg. (TYTGAT); 1402 Jan van Wijc, Aw. (ANP).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: