Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wieland
Los
< Wieland Los

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Wieland Los is Los de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds 1949-1956.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: