Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Westrik < Westerik
Oostrik
Westrek
Westrik Broeksma

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Bernardus (Berndt) Westrick, ged. Zevenaar 1668; zoon van Martinus Westrick [A.W.A. Bruins, 'De stadsbrand van Zevenaar 12 maart 1727', in: Jaarboek Achterhoek en Liemers 32 (2009), p 129, 133].
• [G.J. Westerink, De families West(e)ri(n)k, 1988].

afkortingen en bibliografische notaties: