Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wentzel < Wenzel
Wentzler
Wetzel
Wentel
Wentsel

kenmerken:
andere taal

specifieke componenten:

geen affix