Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Welles

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Wallens, Wallin(g), Warlin(g), Wolle(n)s, Wellin(g), Wel(l)ens, Welles, Wels:  Patr. 1. Vleivorm van Germ. VN Walther/Wouter (LIND.). 1189 Walterus Wel, Gent (GN); 1311 Wouteren diemen heet Wellen Godevarts, Geel; 1323 Walteri dicti Wellart (V.LOON); 1311 Wouteren diemen heitet Wellen van Gaenpe; 1340 Walterus dictus Wellens = 1345 Walterus Wellini, Diest. — Lit.: F. CLAES, De familienaam Wellens. O.-Brabant 1985, 12. — 2. Var. van Willens, Wils < Willem. — 3. Evtl. vleivorm van Germ. walh-naam. Vgl. Wallekens, Walen(s).  [WFB2]
• Willen(s), -enz, Wilen, Willin(g), -inck, -ynck, Wielens, Wijlin(g), Wylin(ck), Wielink, Wyllinck, Villen, Welle(n)s, Wellin(g), Welens, Wullens, Wulles, Vulling(s), Wuylens, Wolle(n)s, Wallens:  Patr. < Willin, vleivorm van Willem. 1239 Wellinum Gromelin = Willelmum Gromelin, Aw.; 1260 Willelmus de Halle = 1282 Wellinus, Aw. (V.LOON); 13e e. Agata relicta Willincs, Kadzand (GN); 13e e. Willinus de Wlputte, Gent (GN); 1374 Willin van Lo, 1388 Willame de Lo, Ip. (BEELE); 1382 Hannekin Willin, Rumbeke (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: