Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wijn
Weijnen (y)
< Weijn (y) < Wein
Weijnman (y)
Weijns (y)
Weyn Banningh

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Weijn, Weijns, Weijens: Patr. 1. Korte vorm van de VN Walewein of Iwein, namen uit ridderromans. Zie ook Weijnen. 1340 Ywanus Barbiers = Weyn Barbiers, Tienen; 1352 Heinricus Ywani = 1380 Heinric Weyns, Diest (WF); 1475 Jan Weyns, Aardenburg (VAN VOOREN 1970); 1488 K atelyne Weyns, Overslag (STEEGERS). ­ 2.Ook wel spelling voor Wijn(s). 1469 Thuenes Wyns = 1472 Thonis Weyns, Tongeren; 1530 Jan Wijns (stamvader van de Kempense familie) Weyns (WF); 1470 Weynken Weeghbecker = Wijnken Vechbecker, Den Bosch (HB 523).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: