Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Weeda < Weda
Weede, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• 1. Aerdt Cornelisz Weda, Cillaarshoek 1675; zoon van Cornelis Bastiaens Weda. 2. Jan Kornelisz Weeda, ged. Cillaarshoek 1704; zoon van Cornelis Jansen Weda, ged. Cillaarshoek 1673; zoon van Jan Aertsen, jm. van Cillaarshoek, huw. aldaar 1671, in 1687 voor het eerst vermeld als Jan Aertsen Weda (bij de doop van zijn vierde kind). "De naam Weeda zal ongetwijfeld ontleend zijn aan het in het jaar 1421 verdronken dorp Weede, dat gelegen was in de omgeving van het huidige Cillaarshoek in de Hoeksche Waard. Inderdaad bleek het mogelijk verschillende geslachten Weeda op te voeren tot stamvaders, die in Cillaarshoek woonachtig waren" [J. Maclean, 'Weeda', in: OV 19 (1964), nr 123, p 105-115].
• Weede, genoemd in een oorkonde, waarin de heren van Strijen en van Putten de grenzen bepalen tussen "onse landen die gevoeget sün te gadere tusschen Strien ende Weede", 1274 [Schönfeld-1955, p 40].
• Weede is de naam van een bij de Sint-Elizabethsvloed in 1421 verdwenen dorp bij Cillaarshoek; de naam van het wiel Weedase Gat herinnert hier nog aan [Piet van den Broek & Cor in 't Veld, Cillaarshoek zoals het was, Strijen 2000, p 19-31].
• Weda, Weeda: PlN Wehda in Kuinre (OIJ). 1784 Inses Wilms Wehda, Kuinre (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: