Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Water, van de / der
< Waterman < Wasserman
Waaterman
Weterman
Aquarius

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [A.K. Vink, 'De waterman die anders heette', in: GN 30 (1975), p 39].
• Wyllem Waetermans, in het Register van peerden, schaepen, enz. van het kerspel ter Heyne (Heino), 1601 [Bieleman-1980, p 140].
• Joseph Nathan Waaterman (Amsterdam 1759-1821), in 1812 genaturaliseerd met de naam De Waterman (vervolgens Waterman); zoon van Nathan Levie Salomon Frank-Wascherman [Max van Dam, 'Stambomen van Nederlandse Joodse families --- via onderstaande websitelink].

• Een bijzondere functie aan boord van de Oostindiëvaarders tussen 1692 en 1707 was die van watermaker. Deze moest zeewater door destillatie geschikt maken als drinkwater. (...) In 1690 was door Christiaan Nentwigh, een koopman uit Amsterdam, een destilleerketel ontwikkeld die door de VOC werd goedgekeurd. Op de compagnieswerf in Amsterdam werd vervolgens een instructiewerkplaats ingericht waar schippers, stuurlui, watermakers en hun assistenten werden onderricht in de bediening van het apparaat [M. van Gessel & A. Kieskamp, "Ongeluckig, of Droevigh verhaal van 't schip de Gouden Buys" 1695. Een Enkhuizer VOC-schip strandt bij zuidelijk Afrika, Amsterdam 1995, p 19, 21].
• Waterman(s), Waetermans, Watterman:  1. Afl. van Van de Water. — 2. BerN van een waterdrager. 1412 Herman Waterman, St.-Win. (VERGR. 1968); 1572 Art Watermans, Helmond (HB 423).  [WFB2]
• Waterman: 1. Afl. van van de water. ­ 2.BerN van een waterdrager. 1412 Herman Waterman, Sint-Winoksbergen; 1572 Art Watermans, Helmond (HB 423).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.maxvandam.info/humo-gen/family/1/F16353/