Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Walter
Wolters
< Walters < Welters
Waltmans

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De Groningse familie Walters stamt af van Hindrik Walters, huw. Beerta 1715. Een aantal familieleden draagt de naam Wolters [W. Walters, Het geslacht Walters uit Oost-Groningen, Zoetermeer 1997; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 1, p 15].
• Wouters, (de); (de) Wauters, Woutters, Wouterse(n), Woucters, Waters, Watter(s), Wolter(s), Woters, Walther, Walter(s), Valter(s), Welter(s), Welther, Woltjer, Woitter, W(e)yters, W(e)ijters, Vouters, Waulter, Waultre, Wouterszone, Uyter, Uters, Uytters, Uyttré:  Patr. Germ. VN wald-hari "heerser-leger": Waldhar, Walthari (Fm.), Walterus, Woutra (GN). 1340 Jan Welter, Tn. (C.BAERT); 1373 Hannin Wouters, Ip. (BEELE); 1382 Willem Wouters wijf, Tielt (DEBR. 1970); 1454 Walter vander Heyden = 1456 Wouter..., Ht. (ROEL. 1951); 1635 Walterus Welterssen, Schelle (MAR.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: