Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wagemakers
< Wagemaker < Wagemaker, de
Wagenmaker

kenmerken:
beroepsnaam

specifieke componenten:

er geen affix