Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Vroegop

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Vroegop:  BN voor wie vroeg opstaat, ook Vroichop, vgl. D. Frühauf.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: