Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Bron
< Vons < Fons
Vontz

verklaring:
Omstreeks 1700 werden de naamvormen Fons en Vons in Leeuwarden, Hoorn en Maassluis aangetroffen. Nakomelingen van de Friezen kunnen hun naam in verband brengen met de plaatsnaam Fons (= Fûns), een gehucht boven Jorwerd in Friesland, in 1469 Fondens, annex het huis Fondensera State (1529) aldaar, welk toponiem uit een oudfriese persoonsnaam Fon(do) wordt verklaard.
Een naamdrager in Hoorn herkende in zijn naam echter het Latijnse woord fons = bron, wat blijkt uit de gevelsteen die hij liet aanbrengen met de afbeelding van een waterput. Men zou inderdaad kunnen denken aan latinisering van de naam Bron.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Vons', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam
Latijn & Grieks

specifieke componenten:

geen affix