Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Volle bijgenaamd Roman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de samengestelde familienaam Volle bijgenaamd Roman komt een bijzonder tussenvoegsel voor. Zie ook: Kwartierstatenboek Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 's-Gravenhage, 1983, II, p. 274.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: