Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Visser < Visscher
Visser, de
Vis
Vissers
Visser 't Hooft

verklaring:
De familienaam Visser is een beroepsnaam voor de man die vissen vist. Dat is duidelijk! In diverse oude spellingsvormen treedt Viss(ch)er al als achternaam in de vroege Middeleeuwen op. Bij de invoering van de burgerlijke stand anno 1811 laten verschillende vissers deze beroepsnaam als familienaam vastleggen.
Na Bakker is Visser de meest voorkomende beroepsnaam onder de familienamen. Brood en vis, de eerste levensbehoeften.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Visser', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
beroepsnaam

specifieke componenten:

er geen affix