Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Visser
< Visker < Bosker

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Die Visscher [C. Hoek, 'Inkomsten uit de grafelijke domeinen te Hillegersberg - Rotterdam 1315-1607', in: OV 40 (1985), p 217, 219].
• [K.A. Reuvers, 'Kwartierstaat Haykens', in: Gruoninga (1978), p 27].
• Visscher(e), de; Vischer, Visker, de Visser, Visser(s), Vissere, Visscher(s), Fissers:  BerN van de visser. 1326 Coppin de Visschere, Ip. (BEELE); 1371 Jacob de Visschere...int Visscherstraetkin over Leye; 1380 up Lauwers den Visschere censier van der visscherie; 1396 Lodewijc den Visschere vander hueringhe vander visscherien vanden vesten = 1397 boeten vander visschemaerct van Lodewijc den Visschere, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Visser, (de); Vissers, (de) Visscher, Visschers, Visker: BerN van de visser. 1318-19 Clais die Visker, Z (HAMAKER I, 60); 1353 Heinric Visschers schuere, Hulst; 1381 Heinric de Visschere, Ossenisse (DEBR. 1999); 1396 Lodewijc den Visschere vander hueringhe vander visscherien vanden vesten, Kortrijk (DEBR. 1970); 1475 Jasper de Visschere, Aardenburg (VAN VOOREN 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: