Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Verhoeven
< Verhoef < Verhoeff
Verhoeve
Hoef, van de / den / der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jacob Verhoeff, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam; = Jacob van Houff (1551-1595) < Anthony van Houff, zeer vermogend koopman in de Warmoesstraat [Dillen van-1941, p 23; vgl. Elias p 120].
• [J.G. Smit, 'Een geslacht Verhoef(f)', in: dNL 111 (1994), p 111-126].
• [in: Bij de Amse Pomp. Orgaan van de Vereniging Oud Lunteren 14 (1994), nr 2, p 6].
• [R. Pos, 'De familie Verhoef op den Oudendijck', in: Hist. Kring Maarssen 6 (1979), nr 3, p 56].
• [D. Verhoef, Verhoef. Veehouders rond Vleuten, Utrecht 1995].
• Vincentius ingen Haef (inghen Hoeff), Hasselt (gem. Arcen en Velden) 1554 [Lijfgewinboek Arcen 1554: Jaarverslag 1996, p 38, 39].
• Hoeven, van der; (van) Hoeve, ten Hoeve, van der Hoeff, Verhoef(f), Verheuf, Verhoeve(n): Verspreide PlN ter Hoeve(n), ter Hoef `hoeve, hofstede'. 1407 Godevart vander Hoeven, Antwerpen (WF); 1537 Vranck van der Houve, Den Haag (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: