Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Verheugd < Verheugt
Verheugen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Riemer Reinsma, 'Geschiedenis op straat. Hoogt', in: Onze Taal 69 (2000), nr 12, p 355].
• Hoeght, van der; van der Hoeft, van Heugten, van Hoog(h)ten, van Hoften, Verhogt, Verhocht, Ver(h)oft, Verheugd, Verhuyght, Verhuyt, Verhuyck:  PlN Mnl. hogede, hoochte, hocht, hucht: hoogte (MOERMAN). 1450 vander Huegden; 1463 van Nijsken Verhoecht; 1481 van Henricke vander Hoeghden, Kh. (DEKEYSER); 1543 Hendrik van Hoochten, Bühl; 1567 Robrecht van der Huecht, Bs.-Aw. (AP); 1676 Henricus Verheught, Gent (VS 1992, 305).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: