Nederlandse Familienamenbank

Naam 

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Eeno(o), van; van Eennoo, Vereeno, van Eenooghe, van Een(ho)og(h)e, Vereeno(o)ghe:  PlN ter Eenode: woestenij, woest land, D. Einöde. Vereeno(ghe) < Van der Eeno(de). 1239 Hannekin de Hennode, Grammene (GN); 1398 Stevin van der Eenode, Aarsele (DEBR. 1970). — Lit. : F. DEBRABANDERE, VS 1979, 199-200.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: