Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Barten
< Verbart < Verbert
Verbarendse
Verbaten

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Baere, van den; Verbaere, Verba(e)rt:  PlN Ba(e)re: slagboom, afsluiting. Er was een heerlijkheid Ter Bare = La Barre in Aalbeke (WV) en Mkr. (H): 1382 van mer Thierchelet van der Bare, Mkr. = 1390 Terchelés de le Barre (zie Delabarre); 1341 Michiel van der Baren, Gb. (GYSS. 1971); 1376 Heinric van der Bare, Ip. (BEELE).  [WFB2]
• Verbert, Verbart: 1. Metr. Ver Ber(ch)te `vrouw Berta, Berte'. Germ. VN.1372 Joh. voren Berten, Vissenaken (HM); 1606 Maycken Verbert = Verbeert, Edegem (WF). ­ 2.Soms uit Verberkt.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: