Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Vennegoor of Hesselink

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Vennegoor of Hesselink is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: