Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Veen, van de / der
< Venema < Veenema
Veninga
Vennema
Veenma
Aeneae Venema

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Tee Eizes 1767-1844 neemt in 1812 deze familienaam aan ['Nieuwe boeken', in: Med. CBG 44 (1990), nr 4, p 12].
• Voorouder van een familie Venema: Tee Eizes die in 1812 de familienaam Veenema aanneemt, ged. Hemrik 1767; zoon van Eize Jacobs ['Boeken', in: GN 45 (1990), p 298].
• Jan Klasens neemt tot zijnen geslachtsnaam de naam van Venema aan, won. te Zulte, Roden (1826) [E.R. Krijthe, 'Naamsaanneming. Invoering van de familienamen', in: Tijdschrift Roon 16 (1994), nr 4, p 6-9].
• Azing Jans Venema, geb. Tripscompagnie (Sappemeer) 1766; zoon van Jan Jochums Nieboer & Trijntje Hipkes [R.K. Aeneae Venema, Azing Jans Venema. Zijn voorouders en nakomelingen, Haren 1994; vgl. Genealogie-CBG 2 (1996), nr 2, p 36].
• [Claire Aeneae Venema, 'Portretten uit de familie Aeneae Venema-Lagerwey', in: GN 73 (2018), nr 6, p 338-345].
• Veening, Vienings, Venema, Veninga: Patr. Afl. van Vene, bakervorm van Germ. frith- naam.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: