Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Veen, van de / der
< Venema < Veenema
Veninga
Vennema
Veenma
Aeneae Venema

verklaring:
De familienaam Venema is aangenomen door enkele families met wortels in het veen en lieden die als vervener de kost verdienden. Zo kwamen de voorouders van Azing Venema (1766-1854), die zich met het aannemen van deze geslachtsnaam anno 1811 distantieerde van zijn broers met de naam Nieboer, uit de Veenkoloniën bij Sappemeer.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Venema', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
metonymische beroepsnaam adresnaam patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

ma