Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Veling < Velink
Velings
Fehling
Velinga
Veeling

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Een veling was een Duitse (land-)arbeider die met name in het zomerseizoen naar Groningen trok om daar te komen werken. De naam komt (voor zover nu bekend) voor het eerst in de familie voor bij de kleinkinderen van Sijntko Derks en Trijntjen Derks. Misschien was Trijntjens vader Derk Hindriks (die vanuit het Duitse Hilten naar Veendam kwam) een veling [Ronn Boef, Genealogie van de familie Veling, zie onderstaande websitelink].
• Veling(s):  Patr. Afl. van Germ. VN Velo < filu "veel". 1385 Arnoldus Velinx; 1441 Johannem Velingh; Lamberto Veling, Tg. (TYTGAT).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
https://www.genealogicus.nl/genealogie-van-de-familie-veling/