Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Veen, van de / der
< Veenstra < Venema
Feenstra
Veensma
Venstra
Veenstra, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Trijntje Klazes Veenstra, geb Veenwouden 1765; zoon van Klaas Harmens, veenbaas te Veenwouden 1731-1808 [Ley van der-1990, p 289].
• Genealogisch onderzoek gaat terug tot Fokke Abes, tweede helft van de 18e eeuw in Noordoost Friesland [A. Veenstra, Stamboom van de familie Veenstra ca. 1770-1995, Heemskerk 1995; vgl. Genealogie-CBG 2 (1996), nr 3, p 64].
• [Machiel & Wilma de Groot, Parenteel van Klaus Remmelts Veenstra].
• Veenstra:  Friese afl. van PlN Veen.  [WFB2]
• Feens tra, Veenstra: Friese afl. van PlN Veen, b.v. Het Veen (Oosterbroek, GR)..   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: