Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Veen, van de / der
Hoogeveen
< Veen < Veen, de
Veening
Veens
Veentjer
Witteveen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Clais Veene, uitgaven Dordrecht 1285-86 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 37].
• Adriaan Veen Jansz, brouwer te Gouda, akte van schuldbekentenis 1536 [J.C. Kort, De archieven van de familie Van der Dussen, 1517-1905, 's-Gravenhage 1992, p 19].
• Joris Willems Veen, Leiden 1574 [Volkstelling-1574, p 70].
• Jan Veen, koopman, eerst te Gouda, daarna te Amsterdam, waar hij in 1594 het poorterschap verwerft, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam [Dillen van-1941, p 30].
• Dubbel Dirks Veen, Schokland 1763-1797; zoon van Dirck Claesen & Jannitje Dubbels; neef wordt Been! [Klappe-1986, p 18].
• Gerit Veen Claesz, Leiden 1467 (voorouder van Rembrant Claes Venenz., 1529) [L.H.J. Sicking, "...binnen der stede van Leyden, op de Vliet, an de Vest..." Een lokaal-topografisch onderzoek naar het Consciëntieplein in de 15de en 16de eeuw', in: Leids Jaarboekje 83 (1991), p 41].
• < Roggeveen [T. van der Loos, 'Het geslacht Veen te Delfshaven' in: OV 40 (1985), nr 356, p 770].
• [Kroes-1993, p 243].
• Bekende familienaam te Zuidveen, van oorsprong Friese turfgravers die zich aan de Langesloot in Zuidveen vestigden; de eerste was ene Luytje, veenbaas te Zuidveen. Hoofdstuk over Meine Veen, de laatste turfmeter van Overijssel [D. Weijdema, Uit de geschiedenis van een turfgraversdorp. Grepen uit de geschiedenis van Zuidveen, een voormalig turfgraversdorp in de Kop van Overijssel, Kampen 1986, p 33, 63].
• Veen, (de); de Veene, Veens:  Verkort < Van (der) Veen. Vgl. De Ven.  [WFB2]
• Veen, (van): PlN Veen in Aalburg (NB). Of verkort uit van der Veen.   [WFZ]
• Zie VENE in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: