Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Laar, van de / der
< Laar, van < Laere, van
Laar
Laaren, van
Laar, van 't

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Katherine Henrix wiif van dien Lare ivm. het huis te Clawesing in Roeder Marke in het kerspel Hellendoorn, en Henric van dien Laer haar man [Leenmannen Utrecht 1379, p 73].
• Johan van Laer, Zutphen 1591 [Galema-2000, deel 1, p 80].
• Hendrik van Laer te Baarlo, ambt Kessel, lid van de ridderschap van het Overkwartier van Gelder 1614 [Venner-1998, p 379].
• Gerrit Willems van Laar, ged. Vaassen 1720, ovl. Vaassen 1779; vermoedelijk zoon van Willem Gerrits van Laar, huw. Twello 1717 (van Vaessen) [F. Reurink, 'Genealogie Van Laar', in: VG 19 (1994), p 13-24].
• Mathias van Laer, huw. Keer 1729 (afk. uit Margraten) [Haesen-2000, p 38].
• Geerarde van Laar, Ohé en Laak 1796, 26 j. [Richter-1998, p 69].
• [Leenk. Heren van Egmond (1983), p 521, 522].
• [Gevers & Mensema-1983, p 276].
• [Ebeling-1981: 1982, p 9].
• [H.P. Deys, 'Mijn naam is Van Laar', in: Oud Rhenen 2 (1983), nr 3, p 20].
• [A.J. de Jong, 'De familie Van Laar te Rhenen. Genealogie en heraldiek', in: Oud Rhenen 18 (1999), nr 3, p 7-27].
• Laar, van (de); van (de) Laer, van de Lair, von der Lahr, van La(e)re:  1. Verspreide PlN Laar: open plek in een bos, bosweide (MOERMAN), bosachtig moerassig terrein (TW). PlN Laar (VB, NB, NL, G, U, OIJ). 1275 Bernardi de Laere, Har. (DEBR. 1980); 1335 Henricum...vanden Lare, Den Bosch (OAT III); 1398 Jan van den Lare, Zwevezele (DEBR. 1970). — 2. Zie ook Van Delaer.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: