Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Gelder, van
< Gelderen, van < Geldere, van
Gelderen
Geldern, van
Eijken van Gelderen, van den

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan van Gelderen, geb. Schoonhoven 1731; zoon van Pieter IJsbrandse van Gelder; zoon van IJsbrant Ariens (van Schoonhoven); ivm. nabije Land van Gelder? [J.J. van Gelderen, 'Van Gelderen', in: GN 44 (1989), p 209].
• Hendrik van Gelderen (Ophemert 1730-1797) [Marlies van Oosten, 'Kwartierstaat van Evert van Blijderveen', in: De Baron Kesteren 1 (2018), nr 3, p 22-23].
• [K.J. Slijkerman, 'De oude generaties van het geslacht Van Gelder', in: OV 40 (1985), p 344].
• [Ridder de-1979, p 44 + geneal. achterin].
• Joseph van Gelderen, won. te Delft, verklaart deze geslachtsnaam en voornamen te behouden (1811) [C.D. Goudappel, 'De naamsaanneming in 1811 in Delft', in: Delfia Batavorum Jaarboek 7 (1997), p 74].
• [F. de Haan, Een eigen patroon. Geschiedenis van een joodse familie en haar bedrijven, ca. 1800-1964, Amsterdam 2002].
• Over de plaats (en burcht van) Geldern:
- [Frankewitz-2001, p 192].
• Gelder(en), van; van Geld(e)re, van Ghelder(en):  1. Gelder, Mnl. Gelre, oude naam van Gelderland. 1385 Haernekin van Ghelre, Ip. (BEELE); 1399 Jan van Ghelre (Ktr., DEBR. 2000’). — 2. PlN Geldern (NRW).  [WFB2]
• Gelder, van; van Gelderen: PlN Gelder, Mnl. Gelre, oude naam van Gelderland. Evtl. PlN Geldern (NRW). 1385 Haernekin van Ghelre, Ieper (BEELE); 1449 Johan van Gelre, Zwolle (DM); Pieter IJsbrandse van Gelder (is de vader van) 1731 Jan van Gelderen, Schoonhoven (DM); 1591 Matheeus van Gheldre, Aardenburg (VAN VOOREN 25).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: