Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Buuren, van
< Buren, van < Buren
Philips van Buren
Buren Schele, van
Buren Lensinck, van
Buren Guerrero, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Godescalcus de Buren, Doetinchem 1245 (of 1240, checken) [OGZ IVa].
• Heer Jan van Buren, ridder; Evert Brosikens soen van Bueren ivm. het goed te Velsberghe, kerspel Doetinchem [Leenmannen Utrecht 1379, p 51, 73].
• Johan van Bueren, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• Lambert van Bueren, Tiel ca. 1460; Gerrit van Bueren, Ravenswaaij ca. 1460 [Plomp-1993, p 90].
• [in: Culemborgse Voetnoten (1993), nr 10, p 26].
• [A.J.G. Hogendoorn, 'Afstamming van de gravin van Buren van de eerste heer van Buren', in: Mededelingen Historische Kring West-Betuwe 23 (1995), nr 3, p 24-43].
• Cornelis Buiren en zijn dochter Barbara van Buiren, Hasselt (gem. Arcen en Velden) 1554 [Lijfgewinboek Arcen 1554: Jaarverslag 1996, p 38].
• [Reinout Rutte, 'Buren 'geliik wy die nu begrepen hebben ende begraeven'. De aanleg van een nieuwe stad in de late middeleeuwen', in: De Drie Steden. Regionaal-historisch tijdschrift voor Tiel, Buren en Culemborg 21 (2000), nr 3, p 43-47].
• De familienaam Van Buren is in Suriname bij de Emancipatie van 1863 op de plantage Frederikslust aan het Warappakanaal verkregen [Suriname Plantages --- via onderstaande websitelink].
• Over de plaats (en de burcht van) Buren:
- [Frankewitz-2001, p 191].
• Buren, van; van Buuren, van Buere(n), van Beuren:  1. PlN Buren (G, OIJ). 1400 Wilperck van Bueren, Tv. (BERDEN); 1416 Gheert van Bueren, Lier (FRANS). — 2. Zie Van der Beuren.  [WFB2]
• Zie BUREN in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: