Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Uljee (ée)
< Uljé

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Waarschijnlijk is ook het ijzerwerk door Jan van Logteren ontworpen en was het de van oorsprong Franse kunstsmid Ullier, zich hier Uljé noemend, die het wrochtte" [E. Munnig Schmidt, 'De Van Logterens in de Vechtstreek', in: Jaarboekje Niftarlake (2006), p 33].

afkortingen en bibliografische notaties: