Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ubels < Ubbels
Obels
Hubel

verklaring:
Patroniem op basis van de voornaam Ubel, verbogen met een -s (< Ubelszoon).
De voornaam Ubel kan evenals Ubbel of Oebele beschouwd worden als een variant van Hubold, een tweestammige Germaanse naam die samengesteld is uit hug '(denkende) geest, verstand' en bold/bald = 'dapper, moedig' en derhalve de wens tot uitdrukking bracht dat de genaamde dapper door het gebruik van zijn verstand zou zijn.
Te meer daar we deze naamvorm vooral in het noordoosten van het land aantreffen, kan de voornaam Ubel ook gezien worden als een vleivorm van de Friese voornaam Obe/Ube, die enerzijds wel met de diernaam wolf in verband wordt gebracht - vergelijk de Scandinavische naam Ubbe < Ulf (wolf) -, maar daarnaast uit andere Germaanse namen kan worden verklaard, zoals uit Odbrecht/Odbert - od = 'erfgoed', bert = 'stralend, schitterend' - of uit Hu(ge)bert, waarmee we weer terug zijn bij het bestanddeel hug = 'geest'.


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s