Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Trompetter

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Trompet(te), Trompet(t)er, Trumpaitist:  BerBN en BerN van de trompetter. 1438 Jan Baron trumpette op St Peters torre, Lv. (DE MAN 1959); 1449 Gielijs den Trompet, Mb. (A.BAERT); 1491 Rolant Trompet, Ht. (A.GHIJSEN); 1523 Trompetken... en de Gielen, deser stadt pijpers...met spelen ende pijpen gedient hebben, Den Bosch (HB 458).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: