Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Tillemans
Tilman
< Tilleman < Telleman
Thilleman
Tiller

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Tieleman(s), Thieleman(s), T(h)ielman(s), Thielmann(s), Tielmann, -mance, Tiereman, Thileman(s), T(h)illeman(s), Tillema, Thillmann(s), -many, Tillman(n)s, -mann, Thilmann(e), -mans, -mant, -many, -manij, -mont, Tillemant, -ment, -mont, Tilman(s), -mann, -man(n)e, -mant, -mon(t), Tylleman, Tylmans:  Patr. Afl. van Germ. VN Diederik (r/l-wisseling) of van Tiel/Tijl (zie Thiele). 1280 Tilmans van Rimst, Riemst (OGO); 1340 Tilmanni dicti Gauweloes = 1340 Theoderici quondam dicti Gauloes, Tn. (ROEL. 1951); 1350 Willelmus Tielmans, Kh. (DEKEYSER); 1406 Tyerman (Shonts f. Jans) = 1423 (Willem de Hont f.) Thielmans; 1428 Mijnkin Thiermans, Ktr. (DEBR. 1958); 1561 Hendrik Thielemanssone, Keulen-Aw. (AP).  [WFB2]
• Tieleman, Thiel(e)man, Thilleman, Tillema(n): Patr. Afl. van de VN Diederik of van Tiel. 1340 Tilmanni dicti Gauweloes = 1340 Theoderici quondam dicti Gauloes, Tienen (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: