Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Tiggelaar
Ticheler
< Tiggeler < Tiggelers
Tigcheler
Teggeler

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Tichelaer, -er, Tiggelaar, -er(s), Tigglers:  BerN van de tegelbakker, steenbakker. 1288 dur den spei ser Willems Tichlers, Gent (CG); 1354 Janne den Tiechlere, Oud. (WALRAET).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: